Wie wij zijn

Het Lichtbaken is een gemeente met iets meer dan 200 leden van alle leeftijden. Ons kerkgebouw staat in Rijsenhout, een klein dorp in de Haarlemmermeer. We zijn een echte streekgemeente: de leden komen behalve uit Rijsenhout onder andere uit Aalsmeer, Kudelstaart, Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

Wat wij geloven

Wij zijn een christelijke gemeente. We geloven in Jezus Christus als onze Heer en Redder, in zijn Vader in de hemel en in de Heilige Geest. Deze Drie-enige God leren we op allerlei manieren kennen, maar het meest door de Bijbel. Hoe verschillend we het geloof ook beleven, dit geloof maakt ons één.

Dit geloof verbindt ons ook met gelovigen voor ons. Wij weten ons verbonden met wat christenen in de geloofsbelijdenissen van de oude kerk en de gereformeerde belijdenisgeschriften verwoordden. Tegelijk willen we een gemeente in en van deze tijd zijn.

Onze visie luidt als volgt: 

Wij zien het als onze roeping om

– de drie-enige God te eren en te dienen;

– samen te groeien in geloof, hoop en liefde tot eer van God;

– en anderen met het evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen.

Wij willen een lichtbaken zijn voor onze omgeving en christelijke aandacht hebben voor de noden in de wereld.

 

 

Samenwerking

Als christelijke gemeente weten we ons verbonden met alle mensen die Jezus als hun Heer en Redder belijden. Met een aantal gemeentes is die verbondenheid extra zichtbaar.

Plaatselijk

In onze omgeving werken we vooral samen met de Christelijke gereformeerde Lijnbaankerk te Aalsmeer (www.lijnbaankerk.nl) en de andere gemeente in Rijsenhout, de Protestantse Ontmoetingskerk (www.pknrijsenhout.nl). De samenwerking uit zich o.a. in gezamenlijke kerkdiensten, gezamenlijke activiteiten voor jongeren en ouderen en samenwerking op diaconaal gebied. 

 

Landelijk

Onze gemeente maakt deel uit van de Nederlands gereformeerde kerken (www.ngk.nl). Dit kerkverband bestaat uit zo’n 90 plaatselijke gemeentes, met in totaal ongeveer 33.000 leden. Onze gemeente ligt in de regio Amsterdam. 

Met de kerken uit deze regio overleggen we minimaal twee maal per jaar. 

AVG/Privacy

Als gemeente willen we zorgvuldig omgaan met de privacy van onze gemeenteleden. Binnenkort wordt hier het in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) opgestelde privacy-document geplaatst.