Wij zijn NGK Het Lichtbaken

Het Lichtbaken, NGK Rijsenhout, ziet het als haar roeping: de drie-enige God te eren en te dienen; samen te groeien in geloof, hoop en liefde tot eer van God; en anderen met het evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen. Wij willen een lichtbaken zijn voor onze omgeving en christelijke aandacht hebben voor de noden in de wereld.

Wie wij zijn

Het Lichtbaken, Nederlands Gereformeerde Kerk Rijsenhout, is een streekgemeente met circa 230 leden. Onze gemeente behoort tot de groep van ruim 90 Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland met zo’n 32.000 leden.

Leden van onze gemeente komen ondermeer uit Hoofddorp, Nieuw Vennep, Rijsenhout, Aalsmeer en Kudelstaart

Hoe verschillend wij onderling ook mogen zijn: het evangelie van Jezus Christus bindt ons samen. Wij geloven dat Gods Zoon voor ons is gestorven en opgestaan om onze schuld op zich te nemen en ons een eeuwige toekomst te beloven.

Wij willen een bijbels functionerende gemeente zijn, waar we elkaar willen helpen te groeien in geloof, hoop en liefde. Wie (nog) niet geloven, willen wij graag en naar vermogen helpen op hun weg naar Christus, onze Heer en Heiland. Wij vinden het belangrijk om naar elkaar om te zien, vreugde en verdriet met elkaar te delen en gastvrij te zijn voor iedereen.