Activiteiten

Jeugdwerk

We vinden kinderen en jongeren belangrijk. Dat uit zich onder andere in ons jeugdwerk. De gemeente heeft drie jeugdclubs voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar (9-11 jaar, 12-14 jaar en 15-17 jaar). Aan deze clubs nemen niet alleen kinderen uit onze eigen gemeente deel, maar ook kinderen uit het dorp. Ook (jo)uw kind is welkom!

Voor de tieners zijn er doordeweeks twee catechisatiegroepen, voor 11-13 jaar en 14-17 jaar. De jongeren van 18 tot ca. 25 jaar en ouder ontmoeten elkaar op zondagmiddag voor geloofsgesprek en een gezellige maaltijd.

Bijbelkringen

In onze gemeente zijn drie bijbelkringen en een vrouwengespreksgroep actief. De leden ontmoeten elkaar regelmatig. Aan de hand van studiemateriaal staat soms een bijbelgedeelte centraal, soms een actueel onderwerp.

Care-Van en Sapbatsbar

Als gemeenteleden willen we Gods liefde uitdelen in onze omgeving. Enkele gemeenteleden zetten zich actief in voor jongeren uit het dorp Rijsenhout. Elke vrijdag staat er een caravan in het dorpscentrum, waar tieners voor een drankje, een spelletje en een praatje terecht kunnen. Onder de naam Sapbatsbar is ook de jeugdruimte van kerkgebouw het Lichtbaken enkele zaterdagen per jaar geopend. Meer informatie: https://care-van.jouwweb.nl/

Overige activiteiten

Wij houden ervan om elkaar te ontmoeten en vinden het belangrijk om mee te leven met elkaar. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de volgende activiteiten:

  • De open maaltijden die we samen met de Ontmoetingskerk organiseren. Van september tot mei kunt u elke eerste woensdag van de maand om 18.00 aanschuiven bij de maaltijd in de Ontmoetingskerk (Werf 2). U kunt zich opgeven bij Gerda van der Steen (0297-326543)
  • De koffieochtenden, eveneens samen met de Ontmoetingskerk. Iedere derde woensdag van de maand kunt u vanaf 10.00 binnenlopen voor een kop koffie of thee. De koffieochtenden vinden afwisselend plaats in het Lichtbaken en in de Ontmoetingskerk. In januari: Ontmoetingskerk, februari: Lichtbaken, maart: Ontmoetingkerk enzovoort. (zie ook de Agenda op deze website).
    Voor vragen of vervoer kunt u contact opnemen met Annelies van Es-Filius (06-12331170), Anneke Dorrestein-de Haan (06-15356868) of Jetty Meijer (023-5623901). ** In december zijn er geen koffieochtenden **
  • Een aantal keer per jaar organiseert een aantal gemeenteleden contactmiddagen voor ouderen en andere geïnteresseerden. Deze groep organiseert ook jaarlijks een kerstviering.
  • De activiteitencommissie organiseert jaarlijks een paasontbijt voor heel de gemeente.

U/jij bent van harte welkom om ook op deze plekken met ons kennis te maken.